Over ons

We effenen de weg naar een duurzame toekomst

Op natuurlijke wijze richting CO2-neutraal

StalenRijplaten.be heeft een hart voor de planeet. We leveren grote inspanningen om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren en op termijn zelfs volledig te neutraliseren. Dat gaat van de transitie naar schone energie en nieuwe manieren om ons verbruik te beperken tot een geoptimaliseerde waterhuishouding en het stimuleren van klimaatinitiatieven en biodiversiteit.

Al geïnstalleerd
REGENWATEROPSLAG

Regenwater wordt maximaal hergebruikt. Momenteel wordt er tot 120.000 liter opgevangen voor de optimalisatie van onze bedrijfsprocessen. Dankzij een nieuwe ondergrondse regenwaterbuffertank stijgt dat volume in de toekomst naar 1.000.000 liter.

Al geïnstalleerd
NATUURLIJKE AFWATERING

Om wateroverlast te vermijden hebben we centrale infiltrerende buffergrachten aangelegd. Zo kan regenwater geleidelijk afvloeien en infiltreren. Daarnaast zijn prefab Stelcon betonnen vloerplaten met een voeg geplaatst op een drainerend zandbed, zodat het water ook daar natuurlijk infiltreert.

Al geïnstalleerd
DUURZAME REINIGING

Milieubewust waterbeheer laat toe om stalen rijplaten duurzaam te reinigen. Vroeger gebeurde dat enkel manueel door hogedrukreinigers, vandaag grotendeels met geautomatiseerde platen-schrapers.  Het resultaat: geen waterverbruik, geen creatie van slib.

Al geïnstalleerd
ZONNE-ENERGIE

Op ons dak liggen er 720 zonnepanelen met een piekvermogen van 266 kW en  277 zonnepanelen met een piekvermogen van 177 kW.

Verwacht
BATTERIJOPSLAG

We plannen de installatie van een megabatterij. Zo kunnen we de autoconsumptie van onze groen opgewekte stroom optimaliseren.

Verwacht
GROTE KWS-AFSCHEIDER

Een KWS-afscheider verhindert de hoeveelheid koolwaterstof en slib in het afvalwater. Door de bouw van een nieuwe, grotere KWS-afscheider met coalescentiefilter en aangebouwde slibvanger maken we dat proces nog efficiënter.

Verwacht
ELEKTRIFICATIE

Momenteel loopt er een groot investerings-programma voor een doorgedreven elektrificatie van onze gebouwen en wagenpark. Dat gaat van het exclusief gebruik van LED-verlichting en elektrische zuignappen tot laadpalen voor elektrische auto’s, heftrucks en fietsen.

Verwacht
GROENE WERKOMGEVING

We laten de natuur floreren. Zowel binnen als buiten. Industrie en woonzone zijn gescheiden via een groenbuffer van ca. 1.500 m². In onze kantoren komt straks een groenwand. Na de optimalisatie van de warmtewering en geluidsisolatie, wordt ons gebouw bekroond met een 250 m² groot groendak.

Verwacht
ENERGIEBEHEERSYSTEEM

Via een modulair beheersysteem optimaliseren we ons energieverbruik. Op basis van real time date en rapportage is het mogelijk energiestromen te monitoren en slim aan te sturen. Zo kunnen we autoconsumptie maximaliseren en onze CO2-uitstoot verder minimaliseren.

Verwacht in 2024
BEDRIJFSBOS

De ontbossing is nog altijd een van de grootste bedreigingen voor onze planeet. Om de wereld­wijde klimaat­doelstellingen te halen zijn natuurlijke oplossingen cruciaal. Tegen 2024 plant Vlaanderen de aanleg van 4.000 ha extra bos als CO2-compensatie. Wij engageren ons om een eigen bedrijfsbos aan te kopen.

Waar we voor staan
Ons manifesto
01
Kwaliteit

We werken enkel met producten van de hoogste kwaliteit. Bovendien worden stalen rijplaten standaard schoongemaakt en indien nodig gewalst, zodat je veilig aan de slag kan met vlakke, propere materialen.

02
PROFESSIONALISME

In de bouw gelden de strengste eisen. Via doorgedreven advies, een breed aanbod van topproducten en een uitstekende logistiek helpen we jou om te werken volgens de hoogste standaarden.

03
TEAMWORK

We zijn een familiebedrijf in de breedste zin van het woord. Elk project draait om teamwork. Tussen onze medewerkers onderling, maar ook met klanten en partners. Iedereen is deel van ons verhaal.

04
DUURZAAMHEID

Onze planeet kreunt om hulp. Wij investeren continu in milieubewuste toepassingen en technologiën. Dat gaat van zonnepanelen, groendaken en een megabatterij tot ecologische reinigingstechnieken van platen.

StalenRijplaten.be heeft een hart voor de planeet. We leveren grote inspanningen om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren en op termijn zelfs volledig te neutraliseren. Dat gaat van de transitie naar schone energie en nieuwe manieren om ons verbruik te beperken tot een geoptimaliseerde waterhuishouding en het stimuleren van klimaatinitiatieven en biodiversiteit.

Lees meer
We effenen de weg naar
een duurzame toekomst